จากวันนี้เราจะเปลี่ยนไป

เราจะเปลี่ยนไปจากเดิม และดีว่าเดิม เราจะต้องทำให้ดีกว่าเดิม มากกว่าวันนี้แ