เกี่ยวกับเรา

เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ และ Lifestyle  เรามีความตั้งใจที่จะรวบรวมข้อมูลให้มีความครบถ้วนที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตของแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการแพทย์ การดูแลตัวเอง และรวมไปถึงข้อมูลรีวิวต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต โดยเว็บไซต์ของเรานั้นได้รวบรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่ดังต่อไปนี้คือ

1.เกี่ยวกับสุขภาพ

2.เกี่ยวกับสมุนไพร

3.เกี่ยวกับโรคและการรักษา

4.ไลฟ์สไตล์และการดำเนินชีวิต

5.มุมวิชาการ

เรามีความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนที่สุดซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะชี้แนะข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลต่างๆที่มีความผิดพลาดได้ตามอีเมล jshow101@gmail.com และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

                                                                                                                                                                             Admin wq45.com